Special issue | Extreme environment datasets for the three poles

Special issue | Extreme environment datasets for the three poles

Editor(s): David Carlson, Mike Sparrow, Xin Li, Min Feng, and Tao Che More information

Download citations of all papers

15 Jan 2021
A 14-yr Circum-Antarctic Iceberg Calving Dataset Derived from Continuous Satellite Observations
Mengzhen Qi, Yan Liu, Jiping Liu, Xiao Cheng, Qiyang Feng, Qiang Shen, and Zhitong Yu
Earth Syst. Sci. Data Discuss., https://doi.org/10.5194/essd-2020-340,https://doi.org/10.5194/essd-2020-340, 2021
Preprint under review for ESSD (discussion: open, 0 comments)
Short summary
11 Jan 2021
Long term variations of actual evapotranspiration over the Tibetan Plateau
Cunbo Han, Yaoming Ma, Binbin Wang, Lei Zhong, Weiqiang Ma, Xuelong Chen, and Zhongbo Su
Earth Syst. Sci. Data Discuss., https://doi.org/10.5194/essd-2020-323,https://doi.org/10.5194/essd-2020-323, 2021
Preprint under review for ESSD (discussion: open, 0 comments)
Short summary
22 Dec 2020
A first investigation of hydrogeology and hydrogeophysics of the Maqu catchment in the Yellow River source region
Mengna Li, Yijian Zeng, Maciek W. Lubczynski, Jean Roy, Lianyu Yu, Hui Qian, Zhenyu Li, Jie Chen, Lei Han, Tom Veldkamp, Jeroen M. Schoorl, Harrie-Jan Hendricks Franssen, Kai Hou, Qiying Zhang, Panpan Xu, Fan Li, Kai Lu, Yulin Li, and Zhongbo Su
Earth Syst. Sci. Data Discuss., https://doi.org/10.5194/essd-2020-230,https://doi.org/10.5194/essd-2020-230, 2020
Preprint under review for ESSD (discussion: open, 2 comments)
Short summary
CC BY 4.0