Extreme environment datasets for the three poles
Extreme environment datasets for the three poles
Editor(s): David Carlson, Mike Sparrow, Xin Li, Min Feng, and Tao Che More information

Download citations of all papers

15 Oct 2021
A first investigation of hydrogeology and hydrogeophysics of the Maqu catchment in the Yellow River source region
Mengna Li, Yijian Zeng, Maciek W. Lubczynski, Jean Roy, Lianyu Yu, Hui Qian, Zhenyu Li, Jie Chen, Lei Han, Han Zheng, Tom Veldkamp, Jeroen M. Schoorl, Harrie-Jan Hendricks Franssen, Kai Hou, Qiying Zhang, Panpan Xu, Fan Li, Kai Lu, Yulin Li, and Zhongbo Su
Earth Syst. Sci. Data, 13, 4727–4757, https://doi.org/10.5194/essd-13-4727-2021,https://doi.org/10.5194/essd-13-4727-2021, 2021
Short summary
15 Oct 2021
The NIEER AVHRR snow cover extent product over China – a long-term daily snow record for regional climate research
Xiaohua Hao, Guanghui Huang, Tao Che, Wenzheng Ji, Xingliang Sun, Qin Zhao, Hongyu Zhao, Jian Wang, Hongyi Li, and Qian Yang
Earth Syst. Sci. Data, 13, 4711–4726, https://doi.org/10.5194/essd-13-4711-2021,https://doi.org/10.5194/essd-13-4711-2021, 2021
Short summary
01 Oct 2021
Snow depth product over Antarctic sea ice from 2002 to 2020 using multisource passive microwave radiometers
Xiaoyi Shen, Chang-Qing Ke, and Haili Li
Earth Syst. Sci. Data Discuss., https://doi.org/10.5194/essd-2021-286,https://doi.org/10.5194/essd-2021-286, 2021
Preprint under review for ESSD (discussion: open, 0 comments)
Short summary
24 Sep 2021
A 15-year circum-Antarctic iceberg calving dataset derived from continuous satellite observations
Mengzhen Qi, Yan Liu, Jiping Liu, Xiao Cheng, Yijing Lin, Qiyang Feng, Qiang Shen, and Zhitong Yu
Earth Syst. Sci. Data, 13, 4583–4601, https://doi.org/10.5194/essd-13-4583-2021,https://doi.org/10.5194/essd-13-4583-2021, 2021
Short summary
23 Sep 2021
A 30 year monthly 5 km gridded surface elevation time series for the Greenland Ice Sheet from multiple satellite radar altimeters
Baojun Zhang, Zemin Wang, Jiachun An, Tingting Liu, and Hong Geng
Earth Syst. Sci. Data Discuss., https://doi.org/10.5194/essd-2021-293,https://doi.org/10.5194/essd-2021-293, 2021
Preprint under review for ESSD (discussion: open, 1 comment)
Short summary
10 Sep 2021
High-resolution bathymetry models for the Lena Delta and Kolyma Gulf coastal zones
Matthias Fuchs, Juri Palmtag, Bennet Juhls, Pier Paul Overduin, Guido Grosse, Ahmed Abdelwahab, Michael Bedington, Tina Sanders, Olga Ogneva, Irina V. Fedorova, Nikita S. Zimov, Paul J. Mann, and Jens Strauss
Earth Syst. Sci. Data Discuss., https://doi.org/10.5194/essd-2021-256,https://doi.org/10.5194/essd-2021-256, 2021
Preprint under review for ESSD (discussion: open, 1 comment)
Short summary
10 Sep 2021
Datasets for research on groundwater flow and its interactions with surface water in an alpine catchment on the northeastern Tibetan Plateau, China
Zhao Pan, Rui Ma, Ziyong Sun, Yalu Hu, Qixin Chang, Mengyan Ge, Shuo Wang, Jianwei Bu, Xiang Long, Yanxi Pan, and Lusong Zhao
Earth Syst. Sci. Data Discuss., https://doi.org/10.5194/essd-2021-273,https://doi.org/10.5194/essd-2021-273, 2021
Preprint under review for ESSD (discussion: open, 1 comment)
Short summary
30 Aug 2021
A High-Resolution Antarctic Grounding Zone Product from ICESat-2 Laser Altimetry
Tian Li, Geoffrey Dawson, Stephen Chuter, and Jonathan Bamber
Earth Syst. Sci. Data Discuss., https://doi.org/10.5194/essd-2021-255,https://doi.org/10.5194/essd-2021-255, 2021
Preprint under review for ESSD (discussion: open, 2 comments)
Short summary
26 Aug 2021
A synthesis dataset of permafrost thermal state for the Qinghai–Tibet (Xizang) Plateau, China
Lin Zhao, Defu Zou, Guojie Hu, Tonghua Wu, Erji Du, Guangyue Liu, Yao Xiao, Ren Li, Qiangqiang Pang, Yongping Qiao, Xiaodong Wu, Zhe Sun, Zanpin Xing, Yu Sheng, Yonghua Zhao, Jianzong Shi, Changwei Xie, Lingxiao Wang, Chong Wang, and Guodong Cheng
Earth Syst. Sci. Data, 13, 4207–4218, https://doi.org/10.5194/essd-13-4207-2021,https://doi.org/10.5194/essd-13-4207-2021, 2021
Short summary
13 Aug 2021
100 years of lake evolution over the Qinghai–Tibet Plateau
Guoqing Zhang, Youhua Ran, Wei Wan, Wei Luo, Wenfeng Chen, Fenglin Xu, and Xin Li
Earth Syst. Sci. Data, 13, 3951–3966, https://doi.org/10.5194/essd-13-3951-2021,https://doi.org/10.5194/essd-13-3951-2021, 2021
Short summary
13 Aug 2021
Inter-annual variation in lake ice composition in the European Arctic: observations based on high-resolution thermistor strings
Bin Cheng, Yubing Cheng, Timo Vihma, Anna Kontu, Fei Zheng, Juha Lemmetyinen, Yubao Qiu, and Jouni Pulliainen
Earth Syst. Sci. Data, 13, 3967–3978, https://doi.org/10.5194/essd-13-3967-2021,https://doi.org/10.5194/essd-13-3967-2021, 2021
Short summary
06 Aug 2021
Programme for Monitoring of the Greenland Ice Sheet (PROMICE) automatic weather station data
Robert S. Fausto, Dirk van As, Kenneth D. Mankoff, Baptiste Vandecrux, Michele Citterio, Andreas P. Ahlstrøm, Signe B. Andersen, William Colgan, Nanna B. Karlsson, Kristian K. Kjeldsen, Niels J. Korsgaard, Signe H. Larsen, Søren Nielsen, Allan Ø. Pedersen, Christopher L. Shields, Anne M. Solgaard, and Jason E. Box
Earth Syst. Sci. Data, 13, 3819–3845, https://doi.org/10.5194/essd-13-3819-2021,https://doi.org/10.5194/essd-13-3819-2021, 2021
Short summary
22 Jul 2021
Water clarity annual dynamics (1984–2018) dataset across China derived from Landsat images in Google Earth Engine
Hui Tao, Kaishan Song, Ge Liu, Qiang Wang, Zhidan Wen, Pierre-Andre Jacinthe, Xiaofeng Xu, Jia Du, Yingxin Shang, Sijia Li, Zongming Wang, Lili Lyu, Junbin Hou, Xiang Wang, Dong Liu, Kun Shi, Baohua Zhang, and Hongtao Duan
Earth Syst. Sci. Data Discuss., https://doi.org/10.5194/essd-2021-227,https://doi.org/10.5194/essd-2021-227, 2021
Revised manuscript under review for ESSD (discussion: final response, 4 comments)
Short summary
19 Jul 2021
Long-term variations in actual evapotranspiration over the Tibetan Plateau
Cunbo Han, Yaoming Ma, Binbin Wang, Lei Zhong, Weiqiang Ma, Xuelong Chen, and Zhongbo Su
Earth Syst. Sci. Data, 13, 3513–3524, https://doi.org/10.5194/essd-13-3513-2021,https://doi.org/10.5194/essd-13-3513-2021, 2021
Short summary
19 Jul 2021
Greenland ice velocity maps from the PROMICE project
Anne Solgaard, Anders Kusk, John Peter Merryman Boncori, Jørgen Dall, Kenneth D. Mankoff, Andreas P. Ahlstrøm, Signe B. Andersen, Michele Citterio, Nanna B. Karlsson, Kristian K. Kjeldsen, Niels J. Korsgaard, Signe H. Larsen, and Robert S. Fausto
Earth Syst. Sci. Data, 13, 3491–3512, https://doi.org/10.5194/essd-13-3491-2021,https://doi.org/10.5194/essd-13-3491-2021, 2021
Short summary
16 Jul 2021
A 1 km resolution soil organic carbon dataset for frozen ground in the Third Pole
Dong Wang, Tonghua Wu, Lin Zhao, Cuicui Mu, Ren Li, Xianhua Wei, Guojie Hu, Defu Zou, Xiaofan Zhu, Jie Chen, Junmin Hao, Jie Ni, Xiangfei Li, Wensi Ma, Amin Wen, Chengpeng Shang, Yune La, Xin Ma, and Xiaodong Wu
Earth Syst. Sci. Data, 13, 3453–3465, https://doi.org/10.5194/essd-13-3453-2021,https://doi.org/10.5194/essd-13-3453-2021, 2021
Short summary
01 Jul 2021
A new Greenland digital elevation model derived from ICESat-2
Yubin Fan, Chang-Qing Ke, and Xiaoyi Shen
Earth Syst. Sci. Data Discuss., https://doi.org/10.5194/essd-2021-183,https://doi.org/10.5194/essd-2021-183, 2021
Preprint under review for ESSD (discussion: final response, 2 comments)
Short summary
29 Jun 2021
The AntSMB dataset: a comprehensive compilation of surface mass balance field observations over the Antarctic Ice Sheet
Yetang Wang, Minghu Ding, Carleen H. Reijmer, Paul C. J. P. Smeets, Shugui Hou, and Cunde Xiao
Earth Syst. Sci. Data, 13, 3057–3074, https://doi.org/10.5194/essd-13-3057-2021,https://doi.org/10.5194/essd-13-3057-2021, 2021
Short summary
28 Jun 2021
APCC Data Report I: Black carbon and organic carbon dataset from atmosphere, glaciers, snow cover, precipitation, and lake sediment cores over the Third Pole
Shichang Kang, Yulan Zhang, Pengfei Chen, Junming Guo, Qianggong Zhang, Zhiyuan Cong, Susan Kaspari, Lekhendra Tripathee, Tanguang Gao, Hewen Niu, Xinyue Zhong, Xintong Chen, Zhaofu Hu, Xiaofei Li, Yang Li, Bigyan Neupane, Fangping Yan, Dipesh Rupakheti, Chaman Gul, Wei Zhang, Guangming Wu, Ling Yang, Zhaoqing Wang, and Chaoliu Li
Earth Syst. Sci. Data Discuss., https://doi.org/10.5194/essd-2021-187,https://doi.org/10.5194/essd-2021-187, 2021
Preprint under review for ESSD (discussion: open, 1 comment)
Short summary
14 Jun 2021
Multi-year, spatially extensive, watershed scale synoptic stream chemistry and water quality conditions for six permafrost-underlain Arctic watersheds
Arial J. Shogren, Jay P. Zarnetske, Benjamin W. Abbott, Samuel Bratsman, Brian Brown, Michael Carey, Randy Fulweber, Heather E. Greaves, Emma Haines, Frances Iannucci, Joshua C. Koch, Alexander Medvedeff, Jonathan A. O'Donnell, Leika Patch, Brett A. Poulin, Tanner J. Williamson, and William B. Bowden
Earth Syst. Sci. Data Discuss., https://doi.org/10.5194/essd-2021-155,https://doi.org/10.5194/essd-2021-155, 2021
Revised manuscript accepted for ESSD (discussion: final response, 5 comments)
Short summary
10 May 2021
An 18S V4 rDNA metabarcoding dataset of protist diversity in the Atlantic inflow to the Arctic Ocean, through the year and down to 1000 m depth
Elianne Egge, Stephanie Elferink, Daniel Vaulot, Uwe John, Gunnar Bratbak, Aud Larsen, and Bente Edvardsen
Earth Syst. Sci. Data Discuss., https://doi.org/10.5194/essd-2021-133,https://doi.org/10.5194/essd-2021-133, 2021
Revised manuscript accepted for ESSD (discussion: closed, 3 comments)
Short summary
26 Apr 2021
Greenland ice sheet mass balance from 1840 through next week
Kenneth D. Mankoff, Xavier Fettweis, Peter L. Langen, Martin Stendel, Kristian K. Kjledsen, Nanna B. Karlsson, Brice Noël, Michiel R. van den Broeke, Wiliam Colgan, Sebastian B. Simonsen, Jason E. Box, Anne Solgaard, Andreas P. Ahlstrøm, Signe Bech Andersen, and Robert S. Fausto
Earth Syst. Sci. Data Discuss., https://doi.org/10.5194/essd-2021-131,https://doi.org/10.5194/essd-2021-131, 2021
Revised manuscript accepted for ESSD (discussion: closed, 3 comments)
Short summary
06 Apr 2021
Airborne ultra-wideband radar sounding over the shear margins and along flow lines at the onset region of the Northeast Greenland Ice Stream
Steven Franke, Daniela Jansen, Tobias Binder, John D. Paden, Nils Dörr, Tamara Gerber, Heinrich Miller, Dorthe Dahl-Jensen, Veit Helm, Daniel Steinhage, Ilka Weikusat, Frank Wilhelms, and Olaf Eisen
Earth Syst. Sci. Data Discuss., https://doi.org/10.5194/essd-2021-91,https://doi.org/10.5194/essd-2021-91, 2021
Revised manuscript under review for ESSD (discussion: final response, 4 comments)
Short summary
18 Mar 2021
New high-resolution estimates of the permafrost thermal state and hydrothermal conditions over the Northern Hemisphere
Youhua Ran, Xin Li, Guodong Cheng, Jingxin Che, Juha Aalto, Olli Karjalainen, Jan Hjort, Miska Luoto, Huijun Jin, Jaroslav Obu, Masahiro Hori, Qihao Yu, and Xiaoli Chang
Earth Syst. Sci. Data Discuss., https://doi.org/10.5194/essd-2021-83,https://doi.org/10.5194/essd-2021-83, 2021
Revised manuscript under review for ESSD (discussion: final response, 7 comments)
Short summary
12 Mar 2021
High-resolution dataset of thermokarst lakes on the Qinghai-Tibetan Plateau
Xu Chen, Cuicui Mu, Lin Jia, Zhilong Li, Chengyan Fan, Mei Mu, Xiaoqing Peng, and Xiaodong Wu
Earth Syst. Sci. Data Discuss., https://doi.org/10.5194/essd-2020-378,https://doi.org/10.5194/essd-2020-378, 2021
Revised manuscript under review for ESSD (discussion: final response, 4 comments)
Short summary
CC BY 4.0