Volume 16, referees

Volume 16, referees

Copernicus Publications and the Chief editors of ESSD thank the following colleagues very much for their work in reviewing the manuscripts published in the journal volume 16, 2024.
 • Wenche Aas
 • Marco Bajo
 • Celia A. Baumhoer
 • Alessandro Bracci
 • João Paulo Brêda
 • Laluraj C.M
 • Sandro Calmanti
 • Peiyu Cao
 • Simona Carannante
 • David Carlson
 • Giovanni Checcucci
 • B. Chen
 • Wen Chen
 • Daniel Cheng
 • Louise Chini
 • Emilio Chuvieco
 • Tiziana Ciuffardi
 • Sarah Cooley
 • zhenling cui
 • Marco D'Oria
 • Ricardo Dal Agnol da Silva
 • Benjamin Davison
 • Laique Merlin Djeutchouang
 • Huaqiang Du
 • Ryan Eastman
 • Ehsan Erfani
 • Hongliang Fang
 • Kristen Foley
 • Chris Free
 • Yongshuo H. Fu
 • Rui Gao
 • Enrique Garcia Luque
 • Roberta Guerra
 • Lei Guo
 • Anna Harper
 • Xinlei He
 • Maik Heistermann
 • Martina Hollstein
 • Tao Huang
 • Arnaud Héquette
 • Yosuke Iida
 • Elisabeth Isaksson
 • Michel Jaboyedoff
 • Sungchan Jeong
 • Nidhi Jha
 • Lei Ji
 • L.-Q. Jiang
 • Chris Jones
 • Veli-Matti Kerminen
 • Zoltán Kern
 • Stefan Kern
 • Zbigniew Klimont
 • Timothy Kneafsey
 • Peter Landschützer
 • Christine Lane
 • Matthew Langholtz
 • Hyongki Lee
 • Niklas Leicher
 • Meng Li
 • Bingjie Li
 • Ruohan Li
 • Xinyu Li
 • Tian Li
 • Li Lo
 • Di Long
 • Ning Ma
 • Kévin Martins
 • Marion Maturilli
 • Xianqiang Meng
 • Vsevolod Moreydo
 • Manfred Mudelsee
 • Tomohiro Oda
 • Toshiaki Owari
 • Edward Park
 • Stuart Pearson
 • Fiz F. Perez
 • GuoYu Qiu
 • Zhengchao Ren
 • Robert Schlegel
 • Mark Seefeldt
 • Aleksandar Sekulić
 • Heikki Seppä
 • Federico Serva
 • Qinren Shi
 • Liang Sun
 • Adrienne Sutton
 • Jorge Sánchez-Zapero
 • D. D. Turner
 • Gabor Ujvari
 • Manuel Vargas-Yáñez
 • thibaut wagener
 • Weile Wang
 • Dongdong Wang
 • Zhuonan Wang
 • Eric Wolff
 • Zelun Wu
 • Qinghai Xu
 • Shuo Xu
 • Fangfang Yao
 • Chunhua Zhang
 • Enze Zhang
 • Tao Zhang
 • Jingting Zhang
 • Tianbao Zhao
 • Xin Zhao
 • Andreas Paul Zischg
 • Paquita Zuidema
 • Marta Álvarez
CC BY 4.0