Volume 16, editorial board

Volume 16, editorial board

Chief editors

 • Kirsten Elger (Managing editor)
 • David Carlson
 • Ken Mankoff
 • François G. Schmitt
 • Hanqin Tian
 • Baptiste Vandecrux
 • Yuyu Zhou

Topic editors

 • Attila Demény
 • Kirsten Elger
 • Dirk Fleischer
 • Alexander Gelfan
 • Lukas Gudmundsson
 • Dagmar Hainbucher
 • Dalei Hao
 • Birgit Heim
 • Iolanda Ialongo
 • Qingxiang Li
 • Chaoqun Lu
 • Ken Mankoff
 • Salvatore Marullo
 • Yue Qin
 • Alberto Ribotti
 • Alessio Rovere
 • Andrea Rovida
 • Nophea Sasaki
 • François G. Schmitt
 • Simona Simoncelli
 • James Thornton
 • Di Tian
 • Hanqin Tian
 • Francesco N. Tubiello
 • Anton Velo
 • Xingchen (Tony) Wang
 • Jing Wei
 • Jia Yang
 • Yun Yang
 • Yuanzhi Yao
 • Zhen Yu
 • Yuqiang Zhang
 • Kaiguang Zhao
 • Bo Zheng
 • Yuyu Zhou

Guest editors

 • Silke Gross
 • Giuseppe M.R. Manzella
CC BY 4.0